Raporlar

Asalya Davası ve Zorla Geri Gönderme

2701837421-272x125

Asalya Davası ve Zorla Geri Gönderme Asalya davası, ulusal güvenlik nedeniyle Türkiye’den sınırdışı edilme girişime ve bunun üzerine konunun uluslararası boyut kazandığı bir olaydır. 12 Ağustos 2009’da başvuran sorgu için İstanbul Polis Merkezine götürülmüş ve uluslararası terörizme karışmak şüphesi nedeniyle hakkında alınmış bir sınırdışı kararı olduğu yönünde bilgilendirilmiş, sınırdışı işlemi gerçekleştirilene kadar Kumkapı Yabancı Kabul ve Barınma Merkezi’ne yerleştirilmiştir. Asalya Davası hem …

Devamını Okuyun

İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler

 İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler [PDF] Yaklaşık 3 yıldır Suriye’de devam eden iç savaş bölgesel olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik etkilerde bulunmakla birlikte insani boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. İç savaş nedeniyle resmi rakamlara göre 130 binden fazla kişi hayatını kaybet- miş, 2,5 milyonu geçkin Suriyeli ülke dışına göç ederek mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci gibi farklı statülerle yerleşmiş, yaklaşık …

Devamını Okuyun

IMPR Humanitarian Rapor: Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu

STATÜ BELİRLEME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BULUNAN REFAKATSİZ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN DURUMU Bu çalışmada, öncelikli olarak ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında Türkiye’ye sığınma ve statü talebi ile başvuran yabancıların hukuki durumu üzerinde durulacak ve ardından BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukların yalnızca çocuk olmalarından ötürü sahip oldukları haklara ilişkin olarak devletlere getirmiş olduğu yükümlülükler sığınmacı ve mülteci çocuklar özelinde değerlendirmeye alınarak özellikle Türkiye uygulamasında …

Devamını Okuyun

Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri

2011 tarihinde başlayan rejim karşıtı gösteriler, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü doğrudan etkilemiştir. Suriye’deki krizi bir iç mesele olarak tanımlayan Türkiye, iki taraf arasında doğrudan etnik, ekonomik, mezhep ve tarihsel bir ilişi kurmaktaydı. Suriye kendi içerisinde toplumsal düzeyde ayrışırken, bunun farklı şekillerde Türkiye’yi etkileyeceği öngörülmekteydi. Özellikle Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik yaptırımların Hatay ekonomisi üzerinde etkileri olabileceği ifade edilmekteydi. Bu kapsamda …

Devamını Okuyun

Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları

Bu çalışmamızda Bolu’da sığınmacı durumundaki Iraklıların durumları ele alınarak, onların kamu hizmetlerine erişimi, mevzuatın kendilerine sağladığı haklardan ne derece yararlanabildikleri ve karşılaştıkları sorunların neler olduğu incelenmiş ve değerlendirmede bulunulmuştur. Iraklı sığınmacıların durumlarını incelemeden önce sığınmacılarla ilgili Türk ve uluslararası hukuk düzenlemelerinin neler içerdiğini, Türk mevzuatının uluslararası hukuk düzenlemeleri karşısındaki durumunu ve geçirdiği değişiklikleri ana hatlarıyla inceledik. Türkiye’de sığınmacıların genel sorunlarına …

Devamını Okuyun

Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Gaziantep ve Hatay Ekonomilerine Etkisi

Ankara-Şam hattındaki siyasi sürecin işbirliğinden çatışmaya dönüşmesi doğal olarak iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin sorgulanmasına yol açmıştı. Kasım 2011 tarihine kadar ekonomik ilişkilerde herhangi olumsuz bir adım atılmamıştı. Suriye’de olayların sürmesine paralel olarak Türkiye’de muhaliflere destek vermeye başlamıştı. 16 Kasım 2011 tarihinde Fas’ın Başkenti Rabat’ta Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı ve Türk-Arap İşbirliği Forumu sırasında Türkiye Suriye’ye yaptırım uygulamaya başlayacağının …

Devamını Okuyun

Şırnak Hijyen Paketi Dağıtımı Ve Gözlem Raporu

IŞİD saldırıları sonucu yaşam alanlarından göç ederek Türkiye’ye gelen Ezidi vatandaşlara yönelik IMPR Humanitarian olarak daha önce yaptığımız çalışmalara (gözlem ve tespit raporları, pisiko-sosyal destek ve Viranşehir’de hijyen paketi dağıtımı) dayanarak 05,09,2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile beraber Şırnak iline içerisinde: şampuan, sabun, diş fırçası, diş macunu, vazelin, tarak, hijyen pedi, pamuk, iç çamaşırı, ıslak mendil, yara bandı …

Devamını Okuyun

IMPR Humanitarian Rapor: Bölgedeki Ezidilerin Durumu

IŞİD’in Şengal (Sincar) bölgesine saldırmasıyla birlikte Şengal Dağı’na kaçan Musul’un civar köylerinde ve Şengal’in Türkiye sınırına yakın tarafında yaşayan Ezidiler daha sonra Peşmerge kuvvetleri, YPG ve PKK tarafından açılan güvenlik koridorundan geçerek Zaho’ya ulaşmışlar; pasaportu olanlar buradan Türkiye sınırını geçmişler, pasaportu olmayanlar ise illegal yollardan Beytü’ş Şebab, Uludere güzergahını kullanarak Silopi’ye varmışlardır. Ezidiler genel eğilim olarak Silopi, Şırnak/Cizre, Şanlıurfa/Viranşehir, Diyarbakır …

Devamını Okuyun