Hakkımızda

Başlıksız-1

IMPR-Humanitarian, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

IMPR Humanitarian uluslararası insani yardım gizlilik standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir. IMPR-Humanitarian ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.

IMPR-Humanitarian düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını analiz eden saha çalışmaları ve raporlar yayınlayarak ilgili kuruşların dikkatini krize bölgelerine yöneltmektedir.

IMPR-Humanitarian krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

İLKELERİMİZ

İnsani Yaklaşım Prensibi

Çalışmalarımızı yönlendiren temel ilkemizin başında İnsani Yaklaşım gelmektedir. IMPR Humanitarian İnsani Yaklaşım politikası kapsamında, insanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır.

Saygı ve Ayrım Gözetmeme

IMPR Humanitarian krizden etkilenmiş birey ve toplumların evrensel insan hakları normları, sözleşmeleri ve yasalarda onlara sunulan koruma haklarını kullanmalarını sağlamak için ayrım gözetmeyen bir politikaya sahiptir. Her bireyin doğuştan eşit haklar ve özgür olduğu ilkesini benimsemekteyiz.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

IMPR-Humanitarian kendi görev tanımlaması temelinde siyasi aktörlerden bağımsız ve tarafsız bir çalışma yürütmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda insani yardım çalışmalarına öncelik veren IMPR-Humanitarian çatışan taraflara yönelik de bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini benimsemiştir.

Hesap verilebilirlik ve Şeffaflık

IMPR-Humanitarian çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. IMPR-Humanitarian ekibi hem yararlanıcılara hem de partnerlere, ortaklara ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflığı ve hesap verilebilirliği en önemli ilke olarak benimsenmiştir.

NEREDE ÇALIŞIYORUZ