IMPR Humanitarian Özel Paneli: Suriye’de İç Savaş ve Mültecilerin Durumu

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından 14-17 Ekim tarihleri arasında 2.si düzenlenen Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset Kongresi’nin 2. Gününde IMPR Humanitarian Özel Paneli yapılmıştır. “Suriye’de İç Savaş ve Mültecilerin Durumu” başlıklı özel panele IMPR Humanitarian Mobilizer sorumlusu, hukuk danışmanı ve psikoloğu sunum yapmak üzere katılmış; IMPR Araştırmacısı Fatih Şen ise panel başkanı olarak katılmıştır.

15 Ekim saat 11:00-12:30 arasında gerçekleşen Panelde IMPR Humanitarian Mobilizer Sorumlusu Erdem Ayçiçek; Suriyeli mültecilerin yerel halkla iletişimine ve Türkiye’ye entegrasyonuna yönelik bir sunuş gerçekleştirmiştir. Bilindiği gibi Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye iç savaşı insani boyutuyla önem arz etmektedir. Resmi rakamlara göre 160 bine yakın kişi iç savaş nedeniyle hayatını kaybetmiş, 3 milyonun üzerinde Suriyeli komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmış ve 6 milyonun üzerinde kişi ülke içinde güvenli bölgelere göç etmiştir. Özellikle son dönemde Irak ve Suriye’de artan IŞİD etkinliği ve örgütün faaliyetleri, hali hazırdaki insani kriz durumunu körüklemiştir. İç savaş öncesi Suriye nüfusu 23 milyon iken, Haziran 2014 itibariyle bu nüfusun 17 milyona düştüğü resmi makamlarca dile getirilmektedir. Ancak bu rakamlar Suriye nüfusunun yarıya yakınının doğrudan iç savaştan etkilendiği gerçeğini değiştirmemektedir.

Nicelik itibariyle bu derecede önemli bir grubun göç olgusuyla birlikte bir çok toplumsal, kültürel sorunla karşı karşıya kaldığı gözlemlenmiş, nitekim sunum sırasında da bu sorunlar dile getirilmiş ve Suriyeli mültecilerin toplumsal entegrasyonu önündeki engellerden söz edilmiştir. Buna ek olarak IMPR Humanitarian’ın yaptığı psiko-sosyal, yaşam becerilerini geliştirmeye ve farkındalık arttırmaya yönelik aktivitelerin toplumsal entegrasyon konusundaki önemine yer verilmiştir.

IMPR Hukuk Danışmanı Eda Yakmaz ise 11 Nisan 2013’te resmi gazetede yayınlanan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”ndaki yeni usül ve esaslara yönelik sunuşunu gerçekleştirmiş, yeni kanunla birlikte oluşan statülere ve Türkiye’de bulunan mültecilerin eğitim, sağlık, ikamet gibi haklara erişimine yönelik bilgi vermiştir.

IMPR Humanitarian Urfa Toplum Merkezi psikoloğu Ahmad Al Malati ise Suriye’de yaşanan iç savaştan hareketle özellikle kadın ve çocukların psikolojik durumları ile ilgili sunuşunu gerçekleştirmiştir. Saha çalışmalarına dayalı gerçekleştirilen sunumda karşılaşılan özel vakalara yer verilmiş, savaşın yarattığı travma etkisi ve bu etki ile mücadelenin gerekliliği konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir.

IMPR Humanitarian Özel Paneli soru-cevap bölümünün ardından sona ermiştir.

Check Also

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Türkiye’de Çalışması Konferansı

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan kesimlerin yasal zeminde çalışmasına dönük düzenlemeler uzun bir süredir ulusal …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir