İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler

 İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler [PDF]

Yaklaşık 3 yıldır Suriye’de devam eden iç savaş bölgesel olarak siyasal, toplumsal ve ekonomik etkilerde bulunmakla birlikte insani boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. İç savaş nedeniyle resmi rakamlara göre 130 binden fazla kişi hayatını kaybet- miş, 2,5 milyonu geçkin Suriyeli ülke dışına göç ederek mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci gibi farklı statülerle yerleşmiş, yaklaşık 6 milyon Suriye- li de ülke içinde yer değiştirmiştir. IMPR Okul tarafından hazırlanan bu çalışma, Suriye’de devam eden iç savaşın insani boyutunu incelemek- tedir. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde ulusal/uluslararası hukuk temelinde mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, geçici koruma gibi kavram- lar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde mülteci akımının neden- leri belli bir sınıflandırma ile veril- miş, üçüncü bölümünde uluslararası ilişkiler açısından mülteciler incelen- miş, dördüncü bölümünde ise Tür- kiye’de bulunan Suriyeli mülteciler ile ilgili nicel verilere, coğrafi dağı- lımlarına, sorunlarına yer verilmiştir. Raporun son bölümünde ise çözüm önerilerine yer verilmiş ve UNHCR ta- rafından rapor edilen güncellemelere yer verilmiştir.

Hazırlayanlar: Umutcan Yüksel, Merve Nur Bulut, Zerrin Mor

 İnfografik Rapor: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler [PDF]

Check Also

Photo Flash

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç IMPR Humanitarian’I Ziyaret Etti

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç IMPR Humanitarian Genel Merkezini ziyaret ederek, insani alanda yürütülen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir